Description: Galeruca tanaceti / ovae
Galéruque de la tanaisie / oeufs
Wormkruidhaantje / eitjes