Description: Massalongia ruber
Massalongia ruber
Berkenbladnerfgalmug