Description: Noctua pronuba / pupae
Hibou / chrysalide
Huismoeder / pop