Description: Tachypodoiulus niger
Iule noire
Witpootkronkel